Bardzo często kupując do naszych replik dodatkowe magazynki typu mid/low/real-cap, w ich opisie można zlaeźć frament dotyczący wstakań jak o nie zbać, jak koserwować, awierające wolno/nie wolno/należy itp. W śród tych treści znaleźć można opinie, aby nie ładować do pełna kulkami magazynków podczas ich pierwszego użycia, przed pierwszym użyciem nalezy przesmarować magazynek olejkiem silikonowym itp... Dlaczego się z tym nie zgadzamy?